Gildie Software Mind – Podsumowanie 2022


Choć Gildie Software Mind ciężko pracują nad realizacją celów i wydarzeń na rok 2023, to wciąż warto przyjrzeć się ich dokonaniom z minionego roku. A co to był za rok! 13 naszych Gildii wzięło udział w 258 ekscytujących i rozwijających inicjatywach, wydarzeniach i projektach – dziś podsumowujemy, jak do tego doszło oraz co dzięki temu udało się osiągnąć. 

Czym są Gildie Software Mind? 

Gildie Software Mind to społeczności złożone z osób, które pracują w różnych zespołach i projektach, a mimo to chcą rozwijać wiedzę w tej samej dziedzinie oraz wymieniać się doświadczeniami z ludźmi z innych zespołów. Nazwa gildii software’owych nawiązuje do historycznych gildii, które wieki temu zrzeszały rzemieślników i kupców. Obecnie gildie software’owe działają w wielu firmach – czego pewnie najbardziej znanym przykładem jest Spotify – by zachęcić pracowników do wymiany wiedzy na poziomie całej organizacji. 

W Software Mind Gildie są ważnym elementem strategii budowania organizacji uczącej się. Założyliśmy je przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy stworzyć środowisko, w którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności. Zauważyliśmy też potrzebę, by sprawniej zarządzać i dzielić się wiedzą między zespołami projektowymi. Ze względu na rozwój naszej organizacji istniało realne ryzyko, że wiedza zamknie się w silosach, a nasze zespoły będą zastanawiać się nad problemami, które już zostały rozwiązane przez kogoś w innym projekcie. By uniknąć tej sytuacji, Gildie zapewniają nam przestrzeń, w której osoby z różnych zespołów mogą się spotkać, uczyć się od siebie i zacieśniać współpracę. 

Może się to wydawać trywialne, ale gdy zaczęliśmy tworzyć Gildie, musieliśmy przezwyciężyć kilka wyzwań. Po pierwsze, ponieważ cała idea Gildii była dość nowa dla wielu osób, musieliśmy wypracować wspólne porozumienie między managerami i developerami, by wszyscy rozumieli, do czego gildie mają służyć i jak rozwiną się w przyszłości. Zawsze staramy się podejść do zadań w sposób zwinny, więc w przypadku gildii myśląc o dużej skali, zaczęliśmy od mniejszego projektu. To pozwoliło zdobyć potrzebną wiedzę „jak to zrobić”. 

Wiedzieliśmy, że potrzebujemy dobrego lidera dla naszej pierwszej społeczności, Gildii Java. To musiał być ktoś z potwierdzoną wiedzą domenową i świetnymi zdolnościami przywódczymi. Na szczęście, mieliśmy w zespole Mateusza Mnicha, który idealnie pasuje do tego profilu i który chciał zorganizować naszą pierwszą Gildię oraz nią kierować.

Następnie, jak w przypadku każdej nowej inicjatywy, stopniowo budowaliśmy zainteresowanie i zachęcaliśmy do udziału. Najważniejsze było zwiększenie rozpoznawalności Gildii poprzez wewnętrzną i zewnętrzną komunikację oraz dzielenie się tym, dlaczego stworzyliśmy Gildie, z pomocą wewnętrznych liderów opinii. Dobra organizacja i zaangażowanie Guildmasterów i uczestników także były kluczowe. Dzięki tym czynnikom możliwości rozwoju oferowane przez Gildie (spotkania, warsztaty, współpraca z uniwersytetami w celu prowadzenia wykładów, udział w konferencjach) szybko zyskały popularność wśród Software Mindersów. To doświadczenie pomogło nam wyciągnąć wnioski i nauczyć się na tyle dużo, by móc zapoczątkować kolejne gildie. Tak to się wszystko zaczęło.

Jakie są cele Gildii?

Poprzez Gildie rozwijamy w Software Mind kulturę, dzięki której ludzie mogą nawiązać współpracę z innymi specjalistami i napędzać innowacyjne projekty wewnątrz firmy. To podejście odzwierciedlają cele naszych Gildii: 

 • Podnoszenie umiejętności poprzez zdobywanie i wymianę wiedzy 
 • Tworzenie możliwości rozwoju zawodowego i personalnego 
 • Budowanie społeczności, które zachęcają do tworzenia i stosowania dobrych praktyk 
 • Oferowanie wsparcia technicznego zespołom w całej organizacji 

Gildie realizuję te cele poprzez różne inicjatywy. Członkowie Gildii wymieniają się wiedzą i rozwijają ją poprzez warsztaty, hackathony i regularne sesje nastawione na dzielenie się wiedzą, a także poprzez wspólne rozwiązywanie problemów projektowych. Oprócz wewnętrznych spotkań, członkowie Gildii biorą też udział w konferencjach, publikują techniczne artykuły blogowe i uczestniczą w inicjatywach promujących markę pracodawcy (employer branding).

Gildie Software Mind w 2022 

2022 to czas najbardziej intensywnego wzrostu naszych Gildii. Na początku roku mieliśmy dwie aktywne Gildie, ale grudzień zakończyliśmy z 13 Gildiami! Software Mindersi mogą dołączyć do następujących grup, by rozwijać swoje umiejętności: 

 • Gildia Java, prowadzona przez Mateusza Mnicha 
 • Gildia Front-end, prowadzona przez Tomasza Krupę 
 • Gildia Design, prowadzona przez Alicję Jakubas-Kryzę 
 • Gildia Security, prowadzona przez Jana Jurka 
 • Gildia Business Analysis & Product Ownership, prowadzona przez Annę Gołuchowską 
 • Gildia Data Science, prowadzona przez Marcina Sieprawskiego 
 • Gildia Golang, prowadzona przez Igora Nawrockiego 
 • Gildia Management, prowadzona przez Tomasza Borowskiego 
 • Gildia Quality Assurance, prowadzona przez Mateusza Statka 
 • Gildia .Net, prowadzona przez Marcina Węglowskiego 
 • Gildia Mobile, prowadzona przez Oskara Korzonka 
 • Gildia DevOps, prowadzona przez Tomasza Człapskiego 
 • Gildia Blockchain, prowadzona przez Piotra Woźnego

Wszystkie Gildie są wspierane przez Tomasza Krakowczyka i Huberta Ochmańskiego, którzy kierują tą inicjatywą. 

W ciągu ostatniego roku liderzy oraz członkowie Gildii: 

• zorganizowali 123 wewnętrzne warsztaty, podczas których dzielili się swoją wiedzą techniczną, 
Warto wyróżnić tu, między innymi, warsztaty i szkolenia dotyczące: bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz SQLInjection, XSS, SSRF, CommandInjection (przeprowadzone przez Jana Jurka), audytów bezpieczeństwa systemu informatycznego (prowadzone przez Daniela Sutkowskiego), clean architecture, Azure Application Insights, automatyzacji testów bez zmiany projektu, perspektywy biznesowej w procesie testowania, podstawy optymalizacji w pracy developera, GraphQL i Typescript. 

wzięli udział w 33 szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów, w tym w warsztatach na temat Lean Architecture Framework, Event Storming, refaktoryzacji legacy, nowoczesnej architektury aplikacji web oraz komunikacji, 

• korzystali z 20 platform e-learningowych, m.in. Udemy, PluralSight, Coursera, Kodeco (poprzednio raywenderlich), a także brali udział w kursach o chmurze i cyberbezpieczeństwie, 
uczestniczyli i wygłaszali wykłady na 17 konferencjach IT, w tym na konferencji JDD, Designways, TestJS Summit, NG Poland, Data Science Summit i H@ckSummit.

Członkowie Gildii podzielili się też swoją wiedzą w 15 artykułach technicznych i biznesowych, dostępnych na naszym blogu, oraz przeprowadzili 6 wykładów i szkoleń na uniwersytetach.

Ostatni rok obfitował w ekscytujące możliwości i różne inicjatywy rozwojowe – łącznie było ich aż 258. Choć nie uda nam się tu wymienić wszystkich osobno, chcemy wyróżnić kilka szczególnie ciekawych wydarzeń i projektów. 

Hackathon Gildii Mobile – Podczas tego 24-godzinnego hackathonu, członkowie Gildii Mobile stworzyli aplikację Software Mind Universe, poddając próbie swoje umiejętności i energię. I wykonali świetną pracę. Dzięki stworzonej przez nich aplikacji targi pracy i konferencje będą jeszcze ciekawsze poprzez wprowadzenie elementów rzeczywistości rozszerzonej (Augumented Reality) i quizzów dotyczących wiedzy IT oraz zapewnienie łatwiejszego dostępu do ofert pracy. 

Aplikacja Guildify – Gildia Blockchain pracuje nad aplikacją, która doda elementy grywalizacji do działań członków Gildii. Dzięki technologii blockchain, Solidity i Ethereum, aplikacja Guildify będzie wykorzystywać dane na temat uczestnictwa członków Gildii w różnych inicjatywach, by przyznawać punkty i specjalne odznaki, przez co uczestniczenie w Gildiach sprawi wszystkim jeszcze więcej radości. 

Playgroundy pod research & development (R&D) – Gildia DevOps stworzyła kilka playgroundów i infrastruktur, na których można eksperymentować z różnymi rozwiązaniami. To świetna okazja dla developerów, by popracować z nowymi technologiami i przetestować swoje umiejętności. 

Gildie – miejsce, gdzie możesz rozwijać umiejętności i budować społeczność z innymi ekspertami

Rosnąca liczba Gildii w Software Mind pokazuje, że właściwie każdy znajdzie dla siebie społeczność, która pasuje do jego zainteresowań i celów rozwojowych. Gildie oferują wyjątkową możliwość, by rozwinąć swoje kompetencje IT poprzez rozwój własny połączony ze wspólnym uczeniem się od innych wewnętrznych ekspertów. 

Gildie stają się również hubami wiedzy wewnątrz organizacji. Jeśli napotkasz w projekcie jakiś problem, który nie mieści się w zakresie twojej specjalizacji, zawsze możesz liczyć na członków Gildii, którzy podzielą się radami i wskażą ci sprawdzone rozwiązania. Członkowie Gildii są na bieżąco z nowinkami ze swoich specjalizacji i promują dobre praktyki. To dzięki ich pasji, ciekawości i ambicji tworzymy środowisko oparte na bliskiej współpracy, inspiracji i oprogramowaniu wysokiej jakości. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o inicjatywach podejmowanych przez Gildie oraz o Guildmasterach, obserwuj #SoftwareMindGuilds na LinkedInie, Instagramie i Facebooku. 

Szukasz pracy, w której możesz pracować w ambitnych projektach i rozwijać się? Sprawdź, na jakie stanowiska aktualnie rekrutujemy. 

All posts