Feel IT. Live IT. Be IT. – Jak z sukcesem stworzyć strategię employer brandingową?


Dyskutując o employer brandingu, często skupiamy się bardziej na pracodawcy niż na jego marce. Związek między nimi jest jednak niepodważalny – employer branding jest ściśle związany z marketingiem firmy, ponieważ ustala strategię marketingową firmy skierowaną do pracowników i kandydatów. Silna marka pracodawcy robi różnicę od momentu, gdy potencjalny kandydat wchodzi w interakcję z organizacją. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal Praca.pl, ponad 70% respondentów chętniej ubiega się o pracę w firmie, która aktywnie zarządza swoją marką pracodawcy. Jednocześnie prawie 50% respondentów uważa, że firmy te bardziej dbają o swoich pracowników.

Chcesz dowiedzieć się, jak Employer Branding pomaga organizacjom i jak stworzyliśmy strategię EBową w Software Mind? Czytaj dalej!

Jakie są cele employer brandingu?

Software Minders during hackaton

Marka pracodawcy wpływa na to, jak organizacja jest postrzegana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Pokazuje potencjalnym kandydatom zalety pracy w danej firmie – czy to kulturę organizacyjną, specjalne benefity czy inne benefity. Zwraca również uwagę na te aspekty dla osób, które są już zatrudnione, np. poprzez podnoszenie świadomości na temat programów wellbeing lub organizowanie wewnętrznych inicjatyw w celu świętowania osiągnięć i ducha zespołu. Ogólnie rzecz biorąc, atrakcyjny pakiet świadczeń i pozytywny wizerunek pracodawcy przyciągają dobrze dopasowanych kandydatów do pracy i zatrzymują pracowników o wysokiej wydajności, którzy już pracują w firmie.

Aby budować i wzmacniać markę pracodawcy wśród kandydatów i pracowników, należy przeprowadzić działania employer brandingowe. Jednak bez strategii mogą okazać się zbyt niespójne, aby zapewnić satysfakcjonujące rezultaty. Strategia employer brandingowa określa, w jaki sposób zamierzasz promować swoją firmę i do kogo będziesz kierować swoje komunikaty. Przedstawia również ogólny przekaz i pomaga ustalić cele w zakresie pozyskiwania talentów i zatrzymywania pracowników w organizacji.

Tworzenie strategii employer brandingowej Software Mind

Kiedy przystępowaliśmy do opracowania strategii employer brandingowej w Software Mind, naszymi głównymi celami były:

  1. stać się pracodawcą pierwszego wyboru dla kandydatów zewnętrznych w naszych grupach docelowych,
  2. wzmocnienie wizerunku Software Mind jako atrakcyjnego pracodawcy wśród naszych pracowników,
  3. zachęcenie naszych pracowników do pozostania ambasadorami marki Software Mind jako pracodawcy.

Proces planowania naszych działań employer brandingowych składał się z kilku etapów. Po pierwsze, zorganizowaliśmy międzydziałową grupę, której członkowie reprezentowali różne role, obszary specjalizacji i poziomy doświadczenia. Jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, nasza główna społeczność obraca się wokół inżynierii, dlatego zaprosiliśmy naszych wewnętrznych programistów i menedżerów, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zespół spotykał się regularnie, aby zaprojektować i usprawnić proces identyfikacji i definiowania naszych unikalnych wyróżników marki pracodawcy.

Aby stworzyć strategię, przeprowadziliśmy kompleksowe badanie naszej grupy docelowej, by zrozumieć, jak nasza organizacja jest postrzegana przez swoich pracowników. Badanie to obejmowało:

  1. Kompleksową ankietę wśród pracowników, która objęła cztery główne obszary: poznanie Software Minders, zrozumienie postrzegania naszej organizacji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i benefity;
  2. Jednorodne i mieszane grupy fokusowe, abyśmy mogli dokładniej przeanalizować spostrzeżenia z ankiety i potwierdzić nasze wyróżniki;
  3. Analizę działań konkurencji i trendów w branży IT;
  4. Serię warsztatów mających na celu dalsze zbadanie wyników ankiety i rozwinięcie naszych filarów propozycji wartości dla pracowników (EVP) – które posłużyły jako podstawa przekazu Software Mind.

Cały proces został przeprowadzony przez nasz wewnętrzny zespół Marketingu i Employer Brandingu. Oprócz zbierania informacji dla naszych celów strategicznych, stworzyliśmy również specjalny landing page z wynikami ankiety pozwalający na łatwe znalezienie potrzebnych wyników badań.

Colors of Values

Feel IT. Live IT. Be IT. – rzut oka na nasze EVP

EVP (Employee Value Proposition) to zbiór skojarzeń, wartości i korzyści, które są autentyczne i unikalne dla organizacji. Określa powody, dla których potencjalni kandydaci chcieliby pracować i pozostać w danej firmie. Tworząc EVP Software Mind, chcieliśmy uchwycić naszą kulturę organizacyjną i cechy, które nas wyróżniają. Podstawą do wyboru naszego EVP były wyniki badań oraz wartości naszej firmy:

Po wielu dyskusjach doszliśmy do naszego: Feel IT. Live IT. Be IT. Nie jest to zwykły slogan, ale definicja naszej kultury, zawarta w kilku słowach. Każdy z trzech filarów naszego EVP obejmuje aspekt naszej codziennej pracy i środowiska w Software Mind.

EVP

Feel IT to nasi Software Minders i wyjątkowa atmosfera, którą tworzą. Choć “atmosfera” może brzmieć niejasno, jest to coś, czego doświadczamy wszędzie tam, gdzie się spotykamy – na corocznej imprezie firmowej, regularnych spotkaniach integracyjnych, targach pracy, wydarzeniach rekrutacyjnych lub po prostu podczas przerw obiadowych i Dni Pizzy w naszych biurach. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy o byciu #OneTeam, który zawsze się wspiera.

Live IT reprezentuje nasze życie w Software Mind, które jest pełne możliwości wzrostu i rozwoju. Żyjemy zgodnie z wartościami naszej firmy i spędzamy dni wśród utalentowanych kolegów, którzy każdego dnia promują samorozwój. Nasza firma szybko się rozwija i dostarcza nam ciekawych, międzynarodowych projektów. Możemy również poszerzać swoje umiejętności uczestnicząc w gildiach – w tej chwili do wyboru jest 15 grup o specjalizujących się w różnych technologiach!

Be IT oznacza, że bycie częścią naszego One Team wciąż daje mnóstwo czasu na swoje zainteresowania i pasje. Obecność innych Software Minderów w życiu innych osób inspiruje nas, zapewnia wsparcie i pomaga znaleźć wspólne zainteresowania lub dowiedzieć się więcej o zupełnie nowych hobby. Ten filar przywołuje przerwy na kawę, podczas których można usłyszeć, jak ludzie dzielą się historiami o różnych sposobach spędzania czasu poza pracą, od podróży, przez sport i wyścigi samochodowe, po gry karciane – a to tylko kilka przykładów. Be IT odnosił się również do naszego programu Work n’ enjoy, który umożliwiał Software Minders pracę i cieszenie się wolnym czasem w malowniczych miejscach w całej Europie.

Utrzymanie marki pracodawcy podczas okresu dynamicznego rozwoju

Software Minders of Romania&Moldova

Nasze EVP sprowadza się do najważniejszego elementu naszej organizacji – ludzi, którzy ją tworzą. Te same idee przyświecały naszemu planowi działania employer brandingowego, który składał się z różnych działań mających na celu promocję marki pracodawcy Software Mind na zewnątrz i wzmocnienie jej wewnętrznie. Na przykład uczestniczyliśmy w różnych konferencjach IT i targach pracy, aby osobiście spotkać się z potencjalnymi kandydatami, a także ustaliliśmy wytyczne dotyczące komunikacji zewnętrznej, aby konsekwentnie promować wartości i inicjatywy naszej firmy. Wewnętrznie organizowaliśmy sezonowe upominki podkreślające przekaz employer brandingowy i wspieraliśmy rozwój naszych gildii.

Szczegóły planu działania różnią się w zależności od ewolucji marki pracodawcy firmy, jej grupy docelowej i celów strategicznych. Należy również pamiętać, że strategia employer brandingowa zmienia się i rozwija razem z czasem.

Dla nas oznaczało to, że po przejęciu Code Factory społeczność Software Minders powiększyła się o kolegów i koleżanki z Rumunii i Mołdawii. Integracja z nowym zespołem skłoniła nas do przeprowadzenia kolejnej lokalnej analizy i warsztatów, które pomogły nam zrozumieć naszych rumuńskich i mołdawskich współpracowników oraz upewnić się, że wszyscy podzielamy wartości naszej firmy i identyfikujemy się z naszym EVP. Obecnie przechodzimy podobny proces z członkami naszego zespołu z LATAM, którzy właśnie dołączyli do zespołu Software Mind.

Firmy potrzebują strategii marki pracodawcy, aby przyciągać i zatrzymać największe talenty

Software Mind booth at JDD conference 2023

Silna marka pracodawcy przyciąga najlepszych kandydatów i zwiększa retencję pracowników. Aby osiągnąć te cele, należy najpierw stworzyć dobrą, długofalową strategię marki pracodawcy, w tym EVP i wielokanałowy plan działania. Zrozumienie, czego poszukuje Twój docelowy talent i jak pracownicy postrzegają Twoją organizację, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju marki pracodawcy. Choć proces ten może być złożony i wymagać dużo czasu i wysiłku, skutkuje większym zaangażowaniem pracowników, skraca czas potrzebny na rekrutację kandydatów, a nawet pozytywnie wpływa na to, jak klienci postrzegają firmę.

A jeśli akurat szukasz nowej roli w organizacji, która jest zgodna z Twoimi wartościami i wspiera Twój samorozwój, to koniecznie sprawdź nasze oferty pracy!

Marlena Mędala-Kubicz
Employer Branding & Communications Lead

Marlena, liderka zespołu EB & Communications z prawie 10-letnim doświadczeniem, projektuje i urzeczywistnia strategie mające na celu zwiększenie zaangażowania i współpracy pracowników. Dzięki rozumieniu specyfiki sektora IT planuje strategiczne działania i kampanie mające na celu wzmocnienie marki pracodawcy i przyciągnięcie odpowiednich kandydatów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Marlena specjalizuje się w organizowaniu wciągających wydarzeń i inicjatyw mających na celu poprawę doświadczeń zarówno pracowników, jak i kandydatów. Obecnie odpowiada za budowanie marki i strategii komunikacyjnych Software Mind, wzmacniając pozycję firmy jako lidera branży i pracodawcy pierwszego wyboru.

All posts